Masters

Hier vind je informatie over de vervolgmasters na het afronden van de bachelor Duitlandstudies. Als je na je bachelor meer wetenschappelijke verdieping of verbreding zoekt, dan volg je een master. De UvA heeft meer dan 220 masterprogramma’s, die één, anderhalf of twee jaar duren en veelal Engelstalig zijn, Nederlandstalig of in je doeltaal (Duits).

Foto: Studenten tijdens een college
Foto: Studenten tijdens een college

Eenjarige masters

Met het bachelordiploma Duitslandstudies heb je zonder meer toegang tot de eenjarige (60 ECTS) masterprogramma’s:

  • Vertalen, mits je tijdens je bachelor het keuzevak ‘Theorie en praktijk van het vertalen’ succesvol hebt afgerond.

Duale masters

Je kunt ook kiezen voor een duaal masterprogramma: een beroepsgeoriënteerd programma op academisch niveau van anderhalf jaar (90 ECTS), inclusief leerwerkperiode. Met een bachelordiploma Duitslandstudies heb je toegang tot de duale masters:

Onderzoeksmasters

Studenten met een sterke belangstelling voor onderzoek kunnen zich aanmelden voor een tweejarige (120 ECTS) onderzoeksmaster. Voor alle onderzoeksmasters geldt een selectieprocedure, waarbij met name gekeken wordt naar de invulling van je bachelor, de behaalde studieresultaten en je scriptie. Met een bachelordiploma Duitslandstudies mag je je aanmelden voor de onderzoeksmasters:

  • De afgelopen jaren werd tevens een “double degree master” (waarmee je twee masterdiploma’s verkrijgt) in samenwerking met de Ruhr-Universität Bochum aangeboden. Je studeert een jaar in Amsterdam en een jaar in Bochum. Lees hier meer over deze master Germanistik AMBO.

Master Lerarenopleiding Duits

Je kunt tijdens je bachelor een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid Duits halen. Je volgt dan de minor Educatie van 30 ECTS, waarbij je een theoretische opleiding combineert met een stage op een school.

Als je vervolgens een eerstegraads lesbevoegdheid wilt halen, rond je eerst een masterprogramma op je vakgebied af en daarna de master Lerarenopleiding Duits (30 ECTS). Als je de minor Educatie niet hebt gevolgd, is de lerarenopleiding na je master 60 ECTS. Met een eerstegraads lesbevoegdheid mag je lesgeven op alle niveaus van het voortgezet onderwijs en op het mbo. Lees meer over de master Lerarenopleiding.

Overige masters

Als je tijdens de bachelor een minor in een bepaald vakgebied hebt gevolgd, kun je toegang krijgen tot andere mastersprogramma’s waarvoor aanvullende instroomeisen gelden. Bekijk een overzicht van alle UvA masters.

Selectieprocedure voor masters

Voor veel masterprogramma’s gelden instroomeisen en/of een selectieprocedure. In veel gevallen moet je al tijdens je bachelor bepaalde vakken of een specifieke minor hebben gevolgd. Daarom is het verstandig om tijdig in je planning rekening te houden met de toelatingseisen van het masterprogramma dat je interesseert.

MasterLanguage

Je kunt (een deel van) de keuzeruimte van je master invullen met vakken binnen het MasterLanguage-programma. MasterLanguage is een samenwerking van alle Nederlandse universiteiten en biedt verschillende vakken over Duits aan. Meer informatie op de website

Voorlichting

Je kunt je informeren over alle masters aan de UvA tijdens verschillende voorlichtingsevenementen. Kijk op de website van de UvA voor alle informatie.