Stage

Hier vind je meer informatie over mogelijke stages en over richtlijnen om de stage in het kader van de keuzevakruimte te kunnen lopen.

Stage Romy Duitslanddesk
Bachelorstudente Romy op een informatiemarkt tijdens haar stage bij de Duitslanddesk.

Stageplek

Je kunt tijdens je bachelor aan de UvA (een deel van) je keuzeruimte invullen met een stage waarvoor je 6 of 12 ECTS (afhankelijk van de lengte) kunt krijgen. Dit is overigens geen verplicht onderdeel.

Bij de keuze voor een stageplaats is de inhoudelijke aansluiting bij de studie belangrijk. Dit betekent dat de stage inhoudelijk of qua taal moet aansluiten aan Duitstalige thema’s, of dat je ervaring opdoet in het kader van Duits-Nederlandse taal, cultuur, politieke of economische betrekkingen.

Veel studenten lopen stage bij een van de partners van de studie in Amsterdam, het Duitsland Instituut Amsterdam (DIA) of het Goethe-Institut, of bij de Duits-Nederlandse Handelskamer of de Duitse, Oostenrijkse of Zwitserse ambassade in Den Haag. Hier ben je echter niet aan gebonden. Ook een stage bij een redactie, commercieel bedrijf, uitgeverij, overheidsinstelling, museum of onderzoeksinstelling is mogelijk. En je kunt stage lopen als leraar Duits op een middelbare school als onderdeel van de minor Educatie. Neem voor meer informatie over stages contact op met stagebegeleider Ansgar Mohnkern (a.k.mohnkern@uva.nl).  

Richtlijnen

Voordat je aan de slag gaat, moet je je stage met de stagecoördinator Ansgar Mohnkern (a.k.mohnkern@uva.nl) bespreken en een ‘goedkeuring vooraf’ bij de examencommissie aanvragen. Ook wordt er een contract gesloten tussen de UvA, de instelling waar je stage gaat lopen en jou. In dit contract worden de algemene voorwaarden voor de stage vastgelegd. Als je voor je stage 6 ECTS wilt krijgen, moet je in de regel 4-6 weken lang 2-3 dagen per week stage lopen, bij 12 ECTS  8-12 weken lang.

In te dienen documenten

Om ECTS te krijgen moet je de volgende documenten indienen:

 1. Kort stageplan, voor aanvang (2-3 pagina’s)
 • de instelling of het bedrijf voorstellen
 • aansluiting aan Duitse taal en cultuur toelichten
 • persoonlijke doelen en plannen beschrijven
 1. Stageverslag (ca. 15 pagina’s)
 • exacte omschrijving van de instelling/bedrijf en zijn taken
 • omschrijving van je taken in de organisatie
 1. Reflectie
 • gebruik van de Duitse taal tijdens de stage
 • werken tussen twee culturen en talen
 • uitdagingen en oplossingen
 • ervaringen vergelijken met persoonlijke doelen en plannen
 • leerprocessen
 • samenvatting

Let erop dat je na afloop van je stage een goed getuigschrift van de instelling krijgt dat je samen met je stageverslag kunt indienen. Aan het eind van je stage heb je ook nog een afsluitend gesprek met de stagecoördinator.

Beoordeling

Criteria voor de beoordeling zijn de kwaliteit van de ingediende documenten (taal, opbouw, precisie, inhoud, reflectieniveau). Het afsluitend gesprek kan een klein positieve of negatieve invloed hebben op je cijfer.