Studieprogramma

Hier vind je informatie over het studieprogramma. Een overzicht van alle vakken van de bachelor Duitslandstudies zie je hieronder. Het studieschema voor als je in 2017 bent begonnen te studeren, kun je hier vinden. Ben je vóór 2017 begonnen met studeren, kijk dan hier.

Keuzeruimte

In het tweede en derde jaar moet je in totaal minimaal 48 EC (54 in het oude programma) besteden aan keuzevakken. Een deel van die keuzevakken volg je in het buitenland. De rest mag je aan de UvA zowel binnen als buiten de Faculteit Geesteswetenschappen invullen met losse keuzevakken, een minor of een stage. Hier vind je een lijst van alle keuzevakken binnen de FGw. Meer informatie over keuzeruimte in je bachelor

Een minor is een samenhangend onderwijsprogramma van 24 of 30 ECTS dat je de gelegenheid geeft je blikveld te verruimen en een bepaald onderzoeksthema breed te benaderen of je te verdiepen in een bepaald onderwerp. Met sommige minors kun je je kwalificeren voor een specifieke masteropleiding. Meer informatie over minors

Minor Educatie

De arbeidsmarkt vraagt om academisch geschoolde docenten. Daarom kan het verstandig zijn om tijdens je bachelor al een lesbevoegdheid te halen. Je volgt dan de minor Educatie (30 ECTS), waarbij je een theoretische opleiding combineert met een stage op een middelbare school. Op je bachelordiploma krijg je de aantekening dat je een beperkte tweedegraads lesbevoegdheid hebt behaald.

Als je vervolgens een eerstegraads lesbevoegdheid wilt halen, doe je eerst een master op je vakgebied en daarna de Lerarenopleiding van 30 ECTS. Als je de minor Educatie niet hebt gevolgd, is de Lerarenopleiding na je master 60 ECTS. Met een eerstegraads lesbevoegdheid mag je lesgeven op alle niveaus van het voortgezet onderwijs en het mbo.

Lees meer over interfacultaire lerarenopleidingen: minor Educatie.

Keuzevakken Duitslandstudies voor andere opleidingen

Je kunt vanuit een andere opleiding verschillende vakken bij Duitslandstudies volgen. Alle colleges worden in het Duits gegeven, maar keuzevakstudenten mogen werkstukken in het Nederlands schrijven. Interesse? Kijk ook eens naar de minor Duits.

Buitenlandsemester

In het tweede jaar studeer je een semester aan een Duitstalige universiteit. Alle informatie over het buitenlandsemester vind je hier.