Voor studiekiezers

Wat houdt de bachelor Duitslandstudies in?

De bachelor Duitslandstudies aan de UvA leidt je op tot een academisch geschoolde Duitslanddeskundige. De studie biedt een modern cultuurwetenschappelijk profiel aan in combinatie met regiostudies. Je krijgt inzicht in de taal, cultuur, geschiedenis en media van het hedendaagse Duitsland. De studie zet in op een internationaal perspectief: Duitsland in een Europese en mondiale context gecombineerd met een toegepast taalverwervingsprogramma. Je ontwikkelt je eigen op maat gesneden profiel binnen een breed opgezet vakkenaanbod.