Aanmelding

Wil je je aanmelden voor de Bachelor Duitslandstudies? Volg dan het stappenplan op de website van de UvA. Je kunt alleen in september met de opleiding beginnen en moet je dan vóór 1 mei aanmelden via Studielink (daarvoor heb je een DigiD nodig). Na aanmelding neem je deel aan UvA Matching in juni en bij een positief advies word je toegelaten tot de opleiding. Je inschrijving is afgerond wanneer je het collegegeld hebt betaald; meer informatie daarover vind je hier.

Collegegeld

De collegegeldtarieven zijn onderverdeeld in wettelijk collegegeld en instellingscollegegeld. Het wettelijk collegegeld (m.u.v. het deeltijdtarief) wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid. De instellingstarieven worden door hogeronderwijsinstellingen zelf bepaald en gelden voor studenten die niet voldoen aan de voorwaarden voor het wettelijk collegegeldtarief. Het collegegeldtarief geldt voor een volledig studiejaar.

Nederlandse studenten, studenten uit een ander land binnen de Europese Economische Ruimte (EER), de EU, Zwitserland en Suriname betalen het wettelijk collegegeld als zij voldoen aan de in de wet genoemde voorwaarden. Het wettelijk collegegeld bedraagt voor voltijdstudenten 2.006 euro en voor deeltijdstudenten 1.717 euro.

Je betaalt het instellingstarief in de volgende gevallen:

  • Als je geen EER-, EU-, Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebt
  • Na het behalen van een Nederlands bachelordiploma een tweede bachelor gaat volgen
  • Na het behalen van een Nederlands masterdiploma een tweede master gaat volgen

Op de website van de UvA vind je de hoogte van dit instellingstarief.

Bij het collegegeld zijn kosten voor studieboeken (ca. € 50 – € 100 per jaar) en excursies niet inbegrepen.

Toelatingseisen

Je wordt tot de Bachelor Duitslandstudies toegelaten als je een VWO-diploma hebt, ongeacht welk profiel. Het taalniveau waarop de opleiding start is dat van het vwo-eindexamen Duits. Duits is ook vanaf het begin de voertaal van de opleiding.

Ben je gemotiveerd voor Duitslandstudies en heb je Duits in je eindexamenpakket? Doe dan een inschatting van je taalniveau. Taalniveaus worden universeel beschreven volgens het Common European Framework of Reference (pdf). Je mag met de bachelor Duitslandstudies beginnen als je kennis minimaal op niveau A2 voor de productieve taalvaardigheid ligt en op niveau B1 voor de receptieve taalvaardigheid.

Een taalcursus in de zomer aan het Goethe-Institut kan alle onzekerheid over het niveau van je Duits wegnemen.

Toelating op basis van HBO-diploma

Studenten met een hbo-propedeusediploma hebben toegang tot een universitaire bachelor. Houd er wel rekening mee dat de overstap van het hbo naar een universitaire opleiding door veel studenten als erg zwaar wordt ervaren. Een andere mogelijkheid is om eerst je hbo-bachelor te voltooien en je daarna in te schrijven voor een universitaire bachelor. Afhankelijk van de inhoud van de afgeronde hbo-bachelor en de keuze van de universitaire bachelor kun je vrijstelling krijgen voor onderdelen uit het universitaire bachelorprogramma. De maximale vrijstelling via deze route is 60 studiepunten. Het collegegeld voor een tweede bachelor is het hogere instellingstarief. Bij de Student Service Desk kun je terecht met vragen over het collegegeld.