Studieprogramma

De bachelor Duitslandstudies duurt drie jaar. ​Hier vind je informatie over het studieprogramma. In het schema hieronder zie je de opbouw van de bachelor Duitslandstudies. Een overzicht van de vakken van Duitslandstudies en links naar de uitgebreide beschrijvingen vind je in de digitale UvA Studiegids.

Download het schema als pdf-bestand.

Blokschema-Duitslandstudies

Het eerste studiejaar

 • Je leert in het eerste jaar (de propedeuse) de Duitse media, taal en cultuur en de belangrijkste cultuur-, literatuur- en mediawetenschappelijke onderzoeksmethodes kennen.
 • Door een intensief taalverwervingsprogramma ben je aan het einde van het eerste studiejaar thuis in de Duitse taal.
 • Alle colleges worden vanaf het begin in het Duits gegeven.

Het tweede studiejaar

 • In het tweede studiejaar benader je Duitsland vanuit het gezichtspunt van regiostudies in internationaal vergelijkend perspectief.
 • Je verwerft grondige kennis van de Nederlands-Duitse betrekkingen en de rol van Duitsland in Europa.
 • Je sluit het jaar af met een semester aan een universiteit in Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland.

Het derde studiejaar

 • In het derde jaar reflecteer je op de iconen van de Duitse cultuur en op de intellectuele geschiedenis.
 • Aansluitend bereid je je in de Forschungswerkstatt voor op het afstudeerproject.
Foto: Eerstejaarsstudenten in Berlijn.

Voorbeelden afstudeerscripties

In je derde studiejaar schrijf je een scriptie waarmee je de bacheloropleiding afrondt. Hieronder vind je een paar voorbeelden van scripties van de afgelopen jaren. Zo krijg je een indruk van de diverse thema’s die worden onderzocht door studenten.

 • Von ganz unten nach oben: Günter Wallraff als ‚Erlöser‘ der Gastarbeiter in der Bundesrepublik Deutschland
 • Identität und Alterität: Das Niederlandebild in der deutschen Romantik
 • Der dynamische Fußballstreit über die Jahre während der Fußballweltmeisterschaften 1974 und 2006
 • Der Holocaust in der Graphic Novel. Ein Vergleich von Art Spiegelmans Maus und Pascal Crocis Auschwitz.
 • Tierische Sprichwörter, Redensarten und Vergleiche im interkulturellen Vergleich
 • Thomas Manns Zauberberg in den Niederlande. Ein Vergleich der drei niederländischen Versionen und ihren Rezeption
 • Welche Sprachspezifika kennzeichnen übersetzte Werbetexte?
 • Wissenschaft und Wahrheit in Nietzsches Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinne
 • Diktator am Schirm. Zur Wahrnehmung der Fiktionalität bei Hitler
 • DDR-Nostalgie in drei Nach-Wende-Werken und deren Bezug zum Ostalgiebegriff

Keuzeruimte

Je kunt je studie gedeeltelijk naar eigen inzicht invullen. In het tweede en derde studiejaar heb je keuzeruimte die je naar eigen inzicht kunt invullen, bijvoorbeeld door stage te lopen of een minor en/of keuzevakken te volgen binnen of buiten Faculteit der Geesteswetenschappen. Meer informatie over keuzeruimte in je bachelor (site huidige studenten)

Een minor is een samenhangend onderwijsprogramma van 24 of 30 ECTS dat je de gelegenheid geeft je blikveld te verruimen en een bepaald onderzoeksthema breed te benaderen of je te verdiepen in een bepaald onderwerp. Met sommige minors kun je je kwalificeren voor een specifieke masteropleiding of alvast een beperkte lesbevoegdheid halen. Meer informatie over minors (site huidige studenten)

Studeren in deeltijd

Je kunt de bachelor Duitslandstudies ook in deeltijd studeren. Je haalt dan 40 studiepunten per jaar in plaats van 60; de totale cursusduur is vierenhalf jaar. De inhoud en de studielast van de deeltijdopleiding zijn gelijk aan die van de voltijdopleiding.

Foto: studenten tijdens een college
Foto: studenten tijdens een college